قوانین

قوانین و محدودیت های مهم آزمایشگاه گوهرشناسی قیاسیان  

تمامی گزارش های صادر شده توسط این آزمایشگاه با لوگو GGTL به همراه بارکد منحصر به فرد و قابل پیگیری در بسته بندی پلمپ شده ارائه میگردند . هرگونه خدشه و تغییر در هریک از آنها بمنزله باطل شدن گزارش می باشد و در هیچ شرایطی المثنی برای گزارش ها صادر نخواهد شد.

اطلاعات و نتایج مندرج در این گزارش آزمایشگاهی تنها نظر تخصصی گوهرشناس بر پایه آزمایشات فنی، مطالعات علمی و توسط ادوات آزمایشگاهی موجود در زمان آزمایش، با درخواست صاحب گوهر و به منظور تعیین هویت گوهر مورد آزمایش  صادر گردیده است.

این گزارش سندی بعنوان گارانتی، ضمانت نامه و  یا ارزیابی گوهر نمی باشد. بدلیل آنکه گوهرها می توانند در هر زمان به روش های گوناگون مورد بهسازی، تراش و تغییر قرار بگیرند، لذا آزمایشگاه گوهر شناسی قیاسیان و کارشناس مربوطه هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان حاصله به هر شخص به علت قصور،خطا، فقدان و یا اختلاف نظرو ... توسط نتایج حاصله در گزارش آزمایشگاهی را نمی پذیرد.

 جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و اطلاع از صحت و اعتبار این گزارش می توانید بارکد گزارش را با موبایل اسکن و یا شماره سریال گزارش را در وب سایت www.ggtl.ir بررسی نمایید.