درباره ما

گوهر شناسی علمی است که بدون گذراندن دوره های تخصصی آن در موسسات معتبر و تنها اکتفا کردن به تجربه، شناسایی گوهر ها امکان پذیر نخواهد بود. آزمایشگاه گوهر شناسی قیاسیان با استفاده از دانش گوهر شناسی و تجهیزات به روز در زمینه تعیین هویت سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ، درجه بندی الماس و صدور شناسنامه فعالیت دارد.