تماس با ما

راه های ارتباط

تکمیل فرم تماس با ما

**مراجعه حضوری به هیچ عنوان پذیرفته نمی شود**

جهت شناسایی سنگ های خام، تراش نخورده، شهاب سنگ و آنالیز سنگ باید به آزمایشگاه زمین شناسی مراجعه نمایید. لطفا از تماس در خصوص این موارد با مجموعه خودداری نمایید.

کپچا کد